ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Çamlıbel Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından tarafıma sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin tamamını okudum, anladım ve kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesi konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede, Çamlıbel Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, gerekli bilgilerin mevzuat çerçevesinde işlenmesi, gereken süre boyunca saklanması ve muhafazası, “Çamlıbel Vakfı Tüp Bebek Desteği” programının yürütülmesi ve bu çerçevedeki iş ve işlemlerin yapılabilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve program kapsamında yapılacak tanıtım ve yayınlarda kullanılmasına (kimlik bilgileri, fotoğraf vb.), gerektiğinde yine Aydınlatma Metni’nde yer verilen taraflara aktarılmasına konu hakkında aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, özgür irademle ve açık rızamla onay veriyorum. Vermiş olduğum açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğimi ve Kanunun 11. Maddesinde belirtilen Aydınlatma Metninde de yer alan haklara sahip olduğumu biliyorum.