Gerontoloji Hemşireliği Kursu

Koç Üniversitesi “Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi” (SANERC) ile yaptığımız işbirliğimiz kapsamında yüz yüze ücretsiz gerontoloji hemşireliği kursumuzun kayıtları başlamıştır. Kurs, SANERC tesislerinde yüz yüze, ücretsiz olarak yapılacaktır. Programın toplam süresi 2 iş günü olup 16 saat teorik eğitimden oluşur. 2024 senesi içerisinde 3 defa yapılmasını planladık.

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle yaşlı bireyin fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan; kuramsal ve kanıta dayalı bilgileri kullanarak, yaşlı ve ailesine sağlık hizmeti veren; koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplum sağlığına duyarlı olan; insan hakları ve onuruna saygı gösterip mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranma becerilerine sahip olan gerontoloji hemşireleri yetiştirmektir.

 

Eğitim Programının Hedefleri

Programı başarı ile tamamlayan hemşire;

Yaşlı sağlığına özgü güncel kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgiyi açıklar.

Yaşlılıkla ilgili uluslararası/ulusal politikaları ve düzenlemeleri açıklar.

Toplumun sağlıklı ve aktif yaşlanması için sağlığın iyileştirilmesi/geliştirilmesi, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.

Yaşlılıkta meydana gelen değişiklikleri, sorunları ve yönetimini açıklayarak yorumlar.

Yaşlı bireylere yönelik sunulan birey merkezli bakım yaklaşımını benimser.

Yaşlı sağlığı etkinlik alanlarında insan hakları, mevzuatı ve etik ilkeleri bilir.

 

Eğitim Programının Süresi

Bu programın toplam süresi 2 iş günü olup 16 saat teorik eğitimden oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 16 ANCC kredisi verilir.

 

Eğitimciler

Bu programda, gerontoloji hemşireliği alanında çalışan öğretim elamanları ve alanında uzman kişiler yer alacaktır.

 

Eğitim Yöntemleri

  • Sözlü anlatım
  • Video ile öğretim
  • Küçük grup çalışmaları
  • Tartışma
  • Beyin fırtınası
  • Soru-cevap
  • Egzersiz, ısınma

 

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

 

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testten 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) ve üzeri puan alması gerekir. Seksenin (80) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri bir sınav hakkı daha verilir. Eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

 

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

 

Kimler Katılabilir?

Bu programa; evde bakım merkezlerinde, huzur evlerinde ve uzun dönemli bakım kuruluşlarında çalışan ve yaşlı bireylere sağlık hizmeti sunan bütün hemşireler katılabilir.

 

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

 

Ayrıntılı Bilgi İletişim Bilgileri

Tel: 0212 311 26 03

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

www.sanerc.ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü Davutpaşa Caddesi, No: 4 34010 Topkapı, İstanbul