Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Teksen Çamlıbel

Yönetim Kurulu Başkanı

Pınar Çamlıbel

Projeler Yöneticisi ve Başkan Vekili

Murat C. Dayıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi